ČESKÝ MALÍŘ VYSTAVUJÍCÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ
1971 – 1976 AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (atelier prof. KarLA SoučkA)
1968 – 1971 STŘEDNÍ UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V PRAZE
1967 – 1968 Corcoran Gallery of Art, USA, Washington
1976 – 1977 STUDIJNÍ CESTA DO AFRIKY (Ghana, Togo, Benin)
Ivan Šnobl
od roku 1977 desítky autorských výstav v čechách i zahraničí:
např. Salon d´Automne, paříž (1983), La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, paříž (1987), Japan 1990.
zastoupen ve sbírkách národní galerie praha, ministerstvo kultury čr, Creditanstalt vídeň, české regionální gelerie (Severočeská galerie výtvarných umění, Alšova jihočeská galerie) a dalších institucích a soukrmých sbírkách po celém světě (rakousko, německo, itálie, francie, velká británie, usa, japonsko).
seznam výstav
autorské výstavy
1977 Akkra, Ghana
1979 Ivan Šnobl: Děti Afriky, Praha, Galerie mladých Mánes, prosinec 1979 – leden 1980
1981 Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům
1981 Praha, Galerie Zlatá ulička
1983 Liberec, Galerie Díla
1983 Kladno, Česká státní spořitelna
1986 Praha, Kniha – Metro
1987 Praha, Obec baráčníků malostranských
1987 Praha, Mladá fronta – Staroměstské náměstí
1987 Liberec, Galerie Díla
1988 Praha, Klub novinářů
1988 Praha, Obec baráčníků malostranských
1989 Voznice, Motel Jednota
1989 Praha, Mladá fronta – Staroměstské náměstí
1990 Havířov, Galerie Díla
1990 Ivan Šnobl: Město, Praha, Galerie Vincence Kramáře
1990 Hradec Králové, Galerie Díla
1991 Salzburk, Fashion Mall
1991 Ivan Šnobl: Obrazy, Hradec Králové, Galerie ČFVU
1992 Praha, Galerie U černého orla
1992 Ivan Šnobl: Akademischer Maler, Vídeň, Zürich Kosmos
1993 Praha, Galerie Josef Kalousek
1993 Praha, Galerie U černého orla
1993 Stadtbilder, Vídeň, Creditanstalt galerie im Technische Zentrum
1993 Ivan Šnobl: Obrazy, Praha, Obec baráčníků malostranských
1993 Vídeň, Herwig Hadwiger
2011 Ivan Šnobl – 60, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2022 ivan šnobl, praha, jakubec art gallery


kolektivní výstavy
1976 Umění mladých, Praha,
1979 Výtvarní umělci dětem, Praha
1983 Výtvarní umělci životu a míru, Praha
1983 Le Salon d´Automne, Paříž, Grand Palais - Galeries nationales
1984 Současná krajina, Liberec, Oblastní galerie Liberec
1984 Mladí malíři ČSR, Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1986 České umění 20. století, Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
1988 La peinture et la sculpture aujourd´hui en Tchecoslovaque, Paříž, Espace Eiffel Branly
1988 Lidé - život - práce, Praha, Mánes
1988 Salón pražských výtvarných umělců '88, Praha, Park kultury a oddechu Julia Fučíka
2006 Le sud de la France, vu par des peintres Tcheques, Praha, Galerie La Femme
2006 Jižní Francie očima českých výtvarníků, Praha, Galerie La Femme
2006 Podzimní rozjímání, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2007 Momenty z Prahy, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2007 Žena, jako inspirace z díla Alfonse Muchy, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2007 Vánoční laskavosti, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2008 Kladenský salon 2008, Kladno, Zámecká galerie v Kladně
2009 Žena v pohybu, Praha, Galerie La Femme
2010 Malostranská zákoutí, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2018 Malostranská setkávání, Praha, Hradčanská galerie Josefa Kalouska
2020 Staroměstská setkávání, Praha, galerie Lapidarium
Back to Top